Úvodní stránka » Dřevěné zábradlí » Technologie

Technologie výroby dřevěných balkónů

Co je nutné před montáží dřevěného balkónu?

Při kotvení zábradlí k podlaze používáme jackly o rozměrech 30x30 nebo 40x 40 mm, výška by měla být 900 mm. Rozmístění jacklů musí být rovnoměrné, s ohledem na pole balkónu. Nic jiného než tyto stojky k montáži stylových balkónů nepotřebujeme (vodorovné spoje stojek odpadají). Rozestup mezi sloupy doporučujeme 1300 -1500 mm. Pokud si nevíte rady s ukotvením či provedením jacklů, dodáváme je také. Důležité je, aby byli sloupky-jackly ukotveny v podlaze nebo na čele podesty balkónu ještě před započatím izolací, dlažby atd.

Kotvení do podlahy a čela balkónu používáme kotvící techiku Fischer. Pro kotvení do zateplených fasád doporučujeme systém Fischer Thermax, více zde


Balkonové zábradlí patří z hlediska účelu a funkce mezi předsazené konstrukce. Tyto předsazené konstrukce by měly splňovat určité požadavky.
Provozní požadavky balkónů
Velikost balkonu závisí na způsobu jeho užívání, obecně však platí, že hloubka balkonu nesmí být menší než 0,9 m, běžná hloubka je 1,2 m.
Statická funkce balkónů
Rozhodující zatížení působící na předsazené konstrukce jsou zatížení od vlastní hmotnosti a užitečné zatížení od uvažovaného provozu.
Tepelně technické požadavky balkónů
Konstrukce, které jsou předsazené do vnějšího prostoru, musí čelit přímému působení výkyvu teplot. Proto styk s nosným systémem musí být vyřešen tak, aby se zabránilo kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu konstrukce. Navlhnutí těchto částí konstrukce může způsobit nebezpečnou korozi nebo mikrobiální korozi.
Odolnost konstrukce vůči vnějším vlivům
Výkyv teplot však není jediný vliv, který působí na balkónové konstrukce. Jsou zde i mechanické a chemické účinky srážkových vod, vzdušné vlhkosti, proudění vzduchu a sluneční záření. Proti těmto vlivům se bráníme tak, že konstrukci opatříme ochranným nátěrem, izolačními vrstvy, povlaky nebo izolačními skladbami, které zajišťují ochranu celé konstrukce.
Používáme a doporučujeme barvy Sigma Coating


Další možnosti ve výběru výrobce barev:Delší životnost balkonu s produkty společnosti Schlüter-Systems
Společnost Schlüter-Systems nabízí kompletní sortiment úzce sladěných výrobků pro jakoukoliv konstrukční skladbu. Schlüter-Systems nabízí kompletní balkonovou konstrukci od plošné drenáže přes kontaktní izolaci a separaci až po odvodňovací žlaby - vše od jednoho dodavatele. Více...


Pokládka dlažby na vymezovací terče
Vymezovací terče na dlažby slouží pro suchou pokládku plošné dlažby na zaizolované střešní konstrukce, terasy, balkony a lodžie, pro letní zahrádky, kavárny, chodníky apod. Terče pro pokládku plošné dlažby jsou vyrobeny z odolného plastu (liten). Více...

Hydroizolace balkonů a teras FATRAFOL
Bezúdržbová izolace balkónů a teras je nejvyhledávanější varianta pro malé balkóny, ale i pro velké pochozové terasy. My Vám nabízíme FATRAFOL! Fólii, kterou vyrábí firma Fatra a.s. Firma se zabývá výroboou speciální pevné (vyztužené) a protiskluzné hydroizolační fólie určené pro izolaci balkonových a terasových konstrukcí. Více...

Kompletní rekonstrukce betonových balkonů
Nabízíme kompletní rekonstrukci - revitalizaci balkónů na klíč


Stránky:
  • 1

K článku nejsou zadány žádné komentáře. | Přidej komentář